Základné úkony a služby

Klinické vyšetrenie10 €
Opakované klinické vyšetrenie5 €
Drobné úkony (pazúry, liešte, žlazy)3 €
Odber krvi7 €
Punkcia7-12 €
Katetrizácia15 €
Klystír15 €
Čistenie uší5 €
Transfúzia75 €
Kanyla5,50 €
Injekčná aplikácia liečiv3,50 €
Anestéza15-35 €
Hospitalizácia15 €/deň, viac ako 3 dni 10 €/deň
Pohotovosť25 €
Asanačná služba35-50 €
Magneto terapia3 €
Lasero terapia3 €
Konzultácia10 €
Recept1,50 €

Vakcinácia - Pes

Primovakcinácia šteňa12,50 €
Revakcinácia šteňa12,50 €
Revakcinácia dospel.12,50 €
Besnota10 €
Kombinovaná B+DHPPil18 €
Herpes45 €
Borélia12,50 €
Nobivac KC12,50 €

Vakcinácia - Mačka, Králik

Infekčné ochorenia12,50 €
Besnota15 €
Králik10 €

Špecializované vyšetrenia

Stomatológia:

Infekčné ochorenia12,50 €
Besnota15 €
Králik10 €

Podrobný cenník je k nahliadnutiu na Veterinárnej poliklinike