Ceny vybraných úkonov

Klinické vyšetrenie8 €
Vakcinácia psy - šteňa 1.vakcinácia12,50 €
Vakcinácia psy - šteňa 2.vakcinácia12,50 €
Vakcinácia psy - dospelý12,50 €
Vakcinácia psy - vakcína proti besnote8 €
Vakcinácia mačky - vakcína bez besnoty12,50 €
Vakcinácia mačky - vakcína s besnotou15 €
Čip14 €
Pet-pas16 €
Hernia ( šteňa ) - pupočná12 €
Hernia ( šteňa ) - slabinová15 €
Hernia ( šteňa ) - slabinová obojstranná20 €
Hernia ( šteňa ) - trojitá25 €
Cisársky rezod 100 € do 140 €
Ovariohysterektómia - mačkaod 40 € do 60 €
Ovariohysterektómia - sukaod 65 € do 120 €
Kastrácia - kocúrod 22 € do 38 €
Kastrácia - pesod 28 € do 65 €
Nádor mliečnej žľazy - mačkaod 28 € do 70 €
Nádor mliečnej žľazy - sukaod 65 € do 150 €
Čistenie chrupuod 35 € do 50 €
Osteosyntéza - vnútorná fixáciaod 190 € do 260 €
Pohotovostný príplatok 12 €

Podrobný cenník je k nahliadnutiu na Veterinárnej poliklinike