Náš kolektív

MVDr. Vladimír Serafín

Štúdium som ukončil na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach v roku 2003. Počas štúdia som absolvoval ročnú stáž vo veterinárnej nemocnici Woodside veterinary group Banchory, Aberdeeshire v Škótsku. Moje štúdium dopĺňala pravidelná prax vo Veterinárnej Poliklinike v Nových Zámkoch. Ako čerstvý absolvent som sa v roku 2003 stal súčasťou jej tímu a v roku 2004 vstúpil do radov Komory veterinárnych lekárov SR. V praxi som sa postupne vyprofiloval v oblasti chirurgie a neustále pracujem v rámci celoživotného vzdelávania na rozširovaní portfólia chirurgických zákrokov na našom pracovisku. Pôsobím ako tímový konzultant v oblasti chirurgie.

 • 2007 Ochorenia pečene a exokrinného pankreasu, Smolenice
 • 2007 Medzinárodný gastroenterologický kongres, Brno, Michael D.Wilard
 • 2008 World veterinary congress, Dublin – vybraná téma v chirurgii malých zvierat
 • 2008 Medzinárodný kardiologický kongres, Brno, Matthew W. Muiller, worshop
 • 2010 Dermatologia I a II, Stará Lesná, Lucia Panakova, Jan Rybníček
 • 2010 Medzinárodný endokrinologický kongres, Brno, Rhett Nichols
 • 2011 Oftalmologický workshop, Senec, Dawid A. Wilkie
 • 2011 Ortopédia vtákov a exotických zvierat, UVL Košice, L. Molnár
 • 2011 Mini-invazívne techniky v hrudnej chirurgii a kardiochirurgii,  endovaskulárne zákroky u malých zvierat, Brno, Tereza W. Fossum
 • 2012 Kardiologický worshop, Senec, Anne French
 • 2012 The Cat friendly clinic, Congress Centre of La Grande Motte, Francúzsko
 • 2012 Hematologický worshop, Bratislava
 • 2013 Worshop Luxacia Pately, Nitra, Eva Schnable, Jan Hnizdo
 • 2013 Chirurgické prístupy ku kĺbom a kostiam, workshop, Viedeň, Bruno Pierone, Enrico Panichi
 • 2014 CORA korekčné osteosyntézy, workshop, Viedeň, Bruno Pierone, Enroco Panichi
 • 2015 Workshop Rtg vyšetrenie ústnej dutiny, Nitra, Anna Nemec
 • 2016 Gastroenterológia a chirurgia abdomenu, Hradec Králové, T. Welch Fossum, Michael D. Willard
 • 2017 Course of X-Porous TTA, Brno, Gian luca Rovesti
 • 2017 Kyon TTA-2, PGR course, Workshop, Bukurešť, Joop Hopmans
 • 2020 Kyon TPLO course, Otto Lanz, Nate Miller
 • 2023 TPLO Workshop, Košice, Karol Bayer, DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie
 • 2023 Rita Leibinger, Leilox Osteosyntesis Microlocking system 1,5/2,0, Nitra, MVDr. Marian Hluchý, MVDr. Jakub Novak
 • 2023 TPLO pre pokročilých, Karol Bayer, DVM, Dipl. ECVS, Matt Matiasovic, DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS, Bratislava
 • 2023 Brachycefalický syndrom – chirurgická terapia, Jan Beránek, DVM, CertCAAPR, Dipl. ECVS, MRCVS, Bratislava

MVDr. Zuzana Krepsová

Štúdium som ukončila v roku 2007 na Veterinárnej univerzite v Košiciach. V roku 2003 som začala praxovať na našej Veterinárnej poliklinike a s jednou malou prestávkou tu od ukončenia štúdia pracujem. Vo svojej praxi sa zameriavam na cytologické vyšetrenia, dermatológiu, onkológiu a chirurgiu mäkkých tkanív ako kastrácie, pyometry a gastroenterologické operácie. V oblasti, na ktorú sa zameriavam, sa každoročne vzdelávam formou workshopov a seminárov.

 • 2008 Medzinárodný cytologický kongres, Jennifer Neel (USA), Ida Piperisová (USA)
 • 2009 Slovenská sonografia
 • 2010 Onkológia malých zvierat, Jaromír Benák (CR), David Argyle (UK)
 • 2012 seminár spoločnosti Laboklin
 • 2013 Nová veterinária
 • 2014 Nová veterinária
 • 2015 Chirurgia mäkkých tkanív, Howard B. Seim (USA)
 • 2016 Onkologický kongres, Ondrej Skor (AU), Jakub Pfeifr (CR)
 • 2017 Sonografický kurz, Pavel Proks (CR)
 • 2018 Onkologický kongres, Ondrej Skor (AU), Jakub Pfeifr (CR)
 • 2019 seminár spoločnosti Laboklin

MVDr. Roman Lipták

Štúdium som ukončil na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, pričom časť štúdia som absolvoval na zahraničnom pobyte v Ľubľane v rámci programu ERASMUS. Už počas štúdií som pravidelne praxoval na poliklinike v Nových Zámkoch, ako plnohodnotný člen tímu tu pôsobím od roku 2013. Vo svojej praxi sa zameriavam najmä na diagnostiku a manažment komplikovanejších internistických prípadov (dlhodobo chorí pacienti, onkologické prípady, kardiológiu, endokrinológiu atď.) a urgentnú medicínu. V internej medicíne pôsobím ako tímový konzultant. V obore chirurgie pravidelne vykonávam väčšinu bežných mäkkotkanivových zákrokov, ako sú pyometry, gastro/entero/cysto-tomie, splenektómia a podobne.

 • 2012 AO-Kleintier Osteosynthese Workshop fúr Studenten Berlín
 • 2014 FECAVA Eurocongres Mníchov
 • 2014 Alergický psí pacient Nitra
 • 2014 Mačka ako neurologický pacient Nitra
 • 2014 Nová Veterinária  – Neurológia spoločenských zvierat Nitra
 • 2015 Ochorenia gastrointestinálneho traktu a močového aparátu mačiek Senec
 • 2015 Sonografický kongres Piešťany
 • 2016 FECAVA Eurocongres Viedeň
 • 2016 Nová Veterinária – Pôrodníctvo a gynekológia spoločenských zvierat Nitra
 • 2018 Predkongresový deň SPDD Posudzovanie RTG DBK/DLK Nitra
 • 2018 Nová Veterinária Akútne stavy vo veterinárnej medicíne Nitra
 • 2019 Aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike psov a mačiek Bratislava
 • 2019 Predkongresový deň SPDD Posudzovanie RTG DBK/DLK Nitra
 • 2019 NOVA Veterinaria– Praktická medicína mačiek Nitra
 • 2020 Vybrané témy v laboratórnej diagnostike Bratislava
 • 2023 Chirurgia hrudníka, Will Robinson, BVetMed Msc BSAVA PGCertSAS Dipl.ECVS  MRCVS, Bratislava

MVDr. Miriama Dragúňová

Vysokoškolské štúdium som ukončila v roku 2017 na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Počas štúdia som praxovala na niekoľkých pracoviskách na Slovensku i v Čechách. Členom tímu Veterinárnej polikliniky v Nových Zámkoch som od roku 2017. Vo svojej praxi sa zameriavam na internú medicínu, chirurgiu mäkkých tkanív a urgentnú medicínu. V rámci celoživotného vzdelávania som absolvovala vzdelávacie semináre a workshopy:

 • 2015 Nová veterinária – endokrinológia
 • 2017 Interná medicína exotických zvierat, Nitra, Workshop
 • 2017 Nová Vetrinária – kardiológia a onkológia, P.Fox, A.Hohenhaus
 • 2018 Nová Veterinária – akútny a kritický pacient, L.Londono
 • 2019 Nová Veterinária – praktická medicína mačiek, E.Robertson, S.Little
 • 2019 Oftalmologický workshop, Košice, A.Trbolová
 • 2020 Vybrané témy v laboratórnej diagnostike, Bratislava
 • 2023 Chirurgia mäkkých tkanív, Matt Matiašovič, DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS, Karol Bayer, DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie, Bratislava
 • 2023 Akutna(Pohotovostná) chirurgia, Mark Longley, BVM&S, MSc, GPCertSAS, Dipl.ECVS, MRCVS, Bratislava

MVDr. Andrej Alaksa

Absolvent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2019

Počas štúdia pôsobil ako predseda Aqua-Terra clubu na vysokej škole, pravidelne sa zúčastňoval odborných stáží na vysokej škole ako aj na Klinike vtákov, plazov a drobných cicavcov na Veterinárnej a farmaceutickej fakulte v Brne. V našom tíme sa zameriava na oblasť internej medicíny, chirurgie mäkkých tkanív a medicínu plazov, vtákov a drobných cicavcov ako aj wildlife medicínu. Celoživotné vzdelávanie:

 • 2017 Nová veterinárna, Anna E. Hohenhaus DVM (Oncology and small animal internát Medicine), Nitra
 • 2018 Nová veterinárna, Leonel London DVM (Akútny a kriticky pacient), Nitra
 • 2018 Certificate od Attendance, Zdenek Knotek, Brno
 • 2018 Akútne otázky v klinickej praxi, Cavlmz, Brno 2018 1st. scientific and profesional meeting on reptiles, Severná Nejedli, Záhreb
 • 2019 Medicína plazov a vtákov, Manfred Hochleitner, Brno
 • 2020 Workshop, zobrazovania diagnostika USG/RTG vo veterinárnej medicíne, Nitra

MVDr. Diana Kečkéšová

V roku 2019 ukončila štúdium na UVLF v Košiciach. Počas štúdia absolvovala stáž v laboratóriu na ústave biológie na Fakulte veterinárskeho lekárstva v Budapešti (Állatorvostudományi Egyetem). Počas štúdia sa zúčastnila výmenného vzdelávacieho pobytu na Fakulte veterinárskeho lekárstva v Pretórii (Juhoafrická republika). Od roku 2020 pracuje na Veterinárnej poliklinike NZ. Na našej klinike sa venuje internej medicíne a chirurgií mäkkých tkanív.

 • 2020 workshop zobrazovacie techniky vo veterinárnej medicíne
 • 2023 Akútna (Pohotovostná) chirurgia, Mark Longley, BVM&S, MSc, GPCertSAS, Dipl.ECVS, MRCVS, Bratislava

MVDr. Barbora Korgová

Štúdium som ukončila na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v roku 2021. Počas štúdia som praxovala na pracovisku v Čechách a istý čas aj na poliklinike v Nových Zámkoch. Od roku 2023 som členom tímu na Veterinárnej poliklinike NZ. Na našej klinike sa venujem internej medicíne a chirurgii mäkkých tkanív. Celoživotné vzdelávanie:

 • 2019 Nová Veterinária – Študentský kongres, Nitra
 • 2020 Vetino Academy, Jaggy Praha – gastrointestinálne ochorenia z pohľadu internej medicíny, chirurgie a neurológie
 • 2022 Vetmeeting Brno – akútne stavy dutiny brušnej, hryzné poranenia, BOAS, MVDr. Jan Beránek DipECVS CertCAAPR MRCVS, akútne stavy v neurológii, traumy mozgu, MVDr. Aleš Tomek DipECVN
 • 2022 Nová Veterinária – stomatológia, Nitra
 • 2023 Workshop RTG dutiny hrudnej, MVDr. Pavel Proks, Ph.D., Bratislava
 • 2023 VETfair – dermatológia a parazitológia malých zvierat, Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. a členovia ČAVD, Hradec Králové
 • 2023 Akútna (Pohotovostná) chirurgia, Mark Longley, BVM&S, MSc, GPCertSAS, Dipl.ECVS, MRCVS, Bratislava

Michaela Holubcová

hlavná veterinárna sestra

Celoživotné vzdelávanie:
 • 2023 Základy inhalačnej anestézie vo veterinárnej praxi, MVDr. Ján Kulfan, EM Medical
 • 2024 Upskillvet, Vet nurses, Nicola Waring, BSc (Hons) RVN HE Dip CVN HE Dip AVN HE Dip Ed QTLD, Paula Hill, RVN, VTS, Bratislava

Marek Benko

fyzioterapeut

Celoživotné vzdelávanie:

 • 2021 Veterinárny fyzioteraput, Canine centrum Hradec Králové
 • 2022 Dogfitness workshop, Dog Balance Studio
 • 2023 Základy inhalačnej anestézie vo veterinárnej praxi, MVDr. Ján Kulfan, EM Medical

Martina Tothová

veterinárna sestra

Karin Sutóová

veterinárna sestra

Jarmila Dufeková

veterinárna sestra

Nikoleta Hadárová

veterinárna sestra

Katarína Komová

veterinárna sestra