Náš kolektív

MVDr. Vladimír Serafín

Štúdiu som ukončil na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach v roku 2003. Počas štúdia  som absolvoval ročnú stáž vo veterinárnej nemocnici Woodside veterinary group Banchory, Aberdeeshire v Škótsku. Moje štúdium dopĺňala pravidelná prax vo Veterinárnej Poliklinike v Nových Zámkoch. Ako čerstvý absolvent som sa v roku 2003 stal súčasťou jej tímu a v roku 2004 vstúpil do radov Komory veterinárnych lekárov SR. V praxi som sa postupne vyprofiloval v oblasti chirurgie a neustále pracujem v rámci celoživotného vzdelávania na rozširovaní portfólia chirurgických zákrokov na našom pracovisku. Pôsobím ako tímový konzultant v oblasti chirurgie.

 • 2007 Ochorenia pečene a exokrinného pankreasu, Smolenice
 • 2007 Medzinárodný gastroenterologický kongres, Brno, Michael D.Wilard
 • 2008 World veterinary congress, Dublin – vybraná téma v chirurgii malých zvierat
 • 2008 Medzinárodný kardiologický kongres, Brno, Matthew W.Muiller, worshop
 • 2010 Dermatologia I a II, Stará Lesná, Lucia Panakova, Jan Rybníček
 • 2010 Medzinarodný endokrinologický kongres, Brno, Rhett Nichols
 • 2011 Oftalmologický workshop, Senec, Dawid A. Wilkie
 • 2011 Ortopédia vtákov a exotických zvierat, UVL Košice, L.Molnár
 • 2011 Mini-invazívne techniky v hrudnej chirurgii a kardiochirurgii, endovaskulárne zákroky u malých zvierat, Brno, Tereza W.Fossum
 • 2012 Kardiologický worshop, Senec, Anne French
 • 2012 The Cat friendly clinic, Congress Centre of La Grande Motte, Francúzsko
 • 2012 Hematologický worshop, Bratislava
 • 2013 Worshop Luxacia Pately, Nitra, Eva Schnable, Jan Hnizdo
 • 2013 Chirurgické prístupy ku klboma kostiam, workshop, Viedeň, Bruno Pierone, Enrico Panichi
 • 2014 CORA korekčne osteosyntézy, workshop, Vieden, Bruno Pierone, Enroco Panichi
 • 2015 Workshop Rtg vyšetrenie ustnej dutiny, Nitra, Anna Nemec
 • 2016 Gastroenterológia a chirurgia abdomenu, Hradec Králové, T.Welch Fossum, Michael D. Willard
 • 2017 Course of X-Porous TTA, Brno, Gian luca Rovesti
 • 2017 Kyon TTA-2, PGR course, Workshop, Bukurešť, Joop Hopmans
 • 2020 Kyon TPLO course, Otto Lanz, Nate Miller
 • 2023 TPLO Workshop, Košice, Karol Bayer, DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie
 • 2023 Rita Leibinger, Leilox Osteosyntesis Microlocking system 1,5/2,0, Nitra, MVDr. Marian Hluchý, MVDr.Jakub Novak
 • 2023 TPLO pre pokročilých, Karol Bayer, DVM, Dipl. ECVS, Matt Matiasovic, DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS, Bratislava
 • 2023 Brachycefalický syndrom – chirurgická terapia, Jan Beránek, DVM, CertCAAPR, Dipl. ECVS, MRCVS, Bratislava

MVDr. Zuzana Krepsová

Štúdium som ukončila v roku 2007 na Veterinárnej univerzite v Košiciach. V roku 2003 som začala praxovať na našej Veterinárnej poliklinike a s jednou malou prestávkou tu od ukončenia štúdia pracujem. Vo svojej praxi sa zameriavam na cytologické vyšetrenia, dermatologiu, onkologiu a chirurgiu mäkkých tkanív ako kastracie, pyometry a gastroenterologické operacie. V oblasti, na ktorú sa zameriavam sa každoročne vzdelávam formou workshopov a seminarov.
 • 2008 Medzinárodný cytologický kongres, Jennifer Neel (USA), Ida Piperisová (USA)
 • 2009 Slovenská sonografia
 • 2010 Onkológia malých zvierat, Jaromír Benák (CR), David Argyle (UK)
 • 2012 seminár spoločnosti Laboklin
 • 2013 Nova veterinaria
 • 2014 Nova veterinaria
 • 2015 Chirurgia mäkkých tkanív, Howard B. Seim (USA)
 • 2016 Onkologický kongres, Ondrej Skor (AU), Jakub Pfeifr (CR)
 • 2017 Sonografický kurz, Pavel Proks (CR)
 • 2018 Onkologický kongres, Ondrej Skor (AU), Jakub Pfeifr (CR)
 • 2019 seminár spoločnosti Laboklin

MVDr. Roman Lipták

Štúdium som ukončil na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, pričom časť štúdia som absolvoval na zahraničnom pobyte v Ľubľane v rámci programu ERASMUS. Už počas štúdií som pravidelne praxoval na poliklinike v Nových Zámkoch, ako plnohodnotný člen tímu tu pôsobím od roku 2013. Vo svojej praxi sa zameriavam najmä na diagnostiku a manažment komplikovanejších internistických prípadov (dlhodobo chorí pacienti, onkologické prípady, kardiológiu, endokrinológiu etc) a urgentnú medicínu. V internej medicíne pôsobím ako tímový konzultant. V obore chirurgie pravidelne vykonávam väčšinu bežných mäkkotkanivových zákrokov, ako sú pyometry, gastro/entero/cysto-tomie, splenektomia a podobne.
 • 2012 AO-Kleintier Osteosynthese Workshop fúr Studenten Berlín
 • 2014 FECAVA Eurocongres  Mníchov
 • 2014 Alergický psí pacient Nitra
 • 2014 Mačka ako neurologický pacient Nitra
 • 2014 NOVA Veterinaria  – Neurológia spoločenských zvierat  Nitra
 • 2015 Ochorenia gastrointestinálneho traktu a   močového aparátu mačiek Senec
 • 2015 Sonografický kongres Piešťany
 • 2016 FECAVA Eurocongres  Viedeň
 • 2016 NOVA Veterinaria – Pôrodníctvo a gynekológia spoločenských zvierat Nitra
 • 2018 Predkongresový deň SPDD Posudzovanie RTG DBK/DLK Nitra
 • 2018 NOVA Veterinaria Akútne stavy vo veterinárnej medicíne Nitra
 • 2019 Aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike psov a   mačiek Bratislava
 • 2019 Predkongresový deň SPDD Posudzovanie RTG DBK/DLK    Nitra
 • 2019 NOVA Veterinaria– Praktická medicína mačiek Nitra
 • 2020 Vybrané témy v laboratórnej diagnostike    Bratislava

MVDr. Miriama Dragúňová

Vysokoškolské štúdium som ukončila v roku 2017 na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Počas štúdia som praxovala na niekoľkých pracoviskách na Slovensku i v Čechách. Členom tímu Veterinárnej polikliniky v Nových Zámkoch som od roku 2017. Vo svojej praxi sa zameriavam na internú medicínu, chirurgiu mäkkých tkanív a urgentú medicínu. V rámci celoživotného vzdelávania som absolvovala vzdelávacie semináre a workshopy:

 • 2015 Nová veterinária – endokrinologia
 • 2017 Interná medicína exotických zvierat, Nitra, Workshop
 • 2017 Nová Vetrinaria – kardiologia a onkologia, P.Fox, A.Hohenhaus
 • 2018 Nová Veterinaria – akútny a kritický pacient, L.Londono
 • 2019 Nova Veterinaria – praktická medicina mačiek, E.Robertson, S.Little
 • 2019 Oftalmologický workshop, Košice, A.Trbolová
 • 2020 Vybrané témy v laboratórnej diagnostike, Bratislava
 • 2023 Chirugia mäkkých tkanív, Matt Matiašovič, DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS, Karol Bayer, DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie, Bratislava
 • 2023 Akutna(Pohotovostná) chirurgia, Mark Longley, BVM&S, MSc, GPCertSAS, Dipl.ECVS, MRCVS, Bratislava

MVDr. Andrej Alaksa

Absolvent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2019 Počas štúdia pôsobil ako predseda Aqua-Terra clubu na vysokej škole, pravidelne sa zúčastňoval odborných stáží na vysokej skole ako aj na Klinike vtákov, plazov a drobných cicavcov na Veterinárnej a farmaceutickej fakulte v Brne. V našom tíme sa zameriava na oblasť internej medicíny, chirurgie mäkkých tkanív a medicínu plazov, vtákov a drobných cicavcov ako aj wildlife medicínu. Celoživotné vzdelávanie:
 • 2017 Nová veterinárna, Anna E. Hohenhaus DVM (Oncology and small animal internát Medicine), Nitra
 • 2018 Nová veterinárna, Leonel London DVM (Akútny a kriticky pacient), Nitra
 • 2018 Certificate od Attendance, Zdenek Knotek, Brno
 • 2018 Akútne otázky v klinickej praxi, Cavlmz, Brno 2018 1st. scientific and profesional meeting on reptiles, Severná Nejedli, Záhreb
 • 2019 Medicína plazov a vtákov, Manfred Hochleitner, Brno
 • 2020 Workshop, zobrazovania diagnostika USG/RTG vo veterinárnej medicíne, Nitra

MVDr. Diana Kečkéšová

V roku 2019 ukončila štúdium na UVLF v Košiciach. Počas štúdia absolvovala stáž v laboratóriu na ústave biológie na Fakulte veterinarskeho lekárstva v Budapešti (Állatorvostudományi Egyetem). Počas štúdia sa zúčastnila výmenného vzdelávacieho pobytu na Fakulte veterinárskeho lekárstva v Pretórii (Juhoafrická republika). Od roku 2020 pracuje na Veterinárnej poliklinike NZ. Na našej klinike sa venuje internej medicíne a chirurgií mäkkých tkanív.

 • 2020 workshop zobrazovacie techniky vo veterinárnej medicíne
 • 2023 Akutna(Pohotovostná) chirurgia,  Mark Longley, BVM&S, MSc, GPCertSAS, Dipl.ECVS, MRCVS, Bratislava

MVDr. Barbora Korgová

Štúdium som ukončila na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v roku 2021. Počas štúdia som praxovala na pracovisku v Čechách a istý čas aj na poliklinike v Nových Zámkoch. Od roku 2023 som členom tímu na Veterinárnej poliklinike NZ. Na našej klinike sa venuje internej medicíne a chirurgii mäkkých tkanív. Celoživotné vzdelávanie:

 • 2019 NOVA Veterinária – Študentský kongres, Nitra
 • 2020 Vetino Academy, Jaggy Praha – gastrointestinálne ochorenia z pohľadu internej medicíny, chirurgie a neurológie
 • 2022 Vetmeeting Brno – akútne stavy dutiny brušnej, hryzné poranenia, BOAS, MVDr.Jan Beránek DipECVS CertCAAPR MRCVS, akútne stavy v neurológii, traumy mozgu, MVDr.Aleš Tomek DipECVN
 • 2022 NOVA Veterinária – stomatológia, Nitra
 • 2023 Workshop RTG dutiny hrudnej, MVDr.Pavel Proks,Ph.D., Bratislava
 • 2023 VETfair – dermatológia a parazitológia malých zvierat, Prof.MVDr.David Modrý,Ph.D. a členovia ČAVD, Hradec Králové
 • 2023 Akutna(Pohotovostná) chirurgia,  Mark Longley, BVM&S, MSc, GPCertSAS, Dipl.ECVS, MRCVS, Bratislava