Preventívna medicína

Preventívna medicína je nielen najefektívnejší, ale pre majiteľa spravidla aj najekonomickejší spôsob boja proti infekčným ochoreniam.

Prevencia voči vonkajším a vnútorným parazitom

Individualizovaným preventívnym antiparazitárnym programom sledujeme hneď niekoľko cieľov. Okrem ochrany zvieraťa pred priamym škodlivým vplyvom samotných parazitov (či už vonkajších ako napríklad vši, švoly, blchy, ako aj vnútorných – pásomnice, škrkavky a pod.) chránime organizmus aj pred infekčnými ochoreniami prenášanými týmito parazitmi (napríklad babesióza, borelióza, srdcová červivosť a iné). Rovnako dôležitým aspektom je aj ochrana ľudského zdravia pred zoonózami, z ktorých mnohé sú práve parazitárneho pôvodu (napríklad giardioza, toxoplasmóza, echinokokóza… ). V určitých prípadoch je antiparazitárna prevencia nevyhnutnou súčasťou liečby aj niektorých neinfekčných ochorení (typickým príkladom je alergia na blšie uhryznutie).

Vakcinácia

Ochorenia, voči ktorým zvieratá očkujeme, môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do troch skupín. Prvou skupinou sú takzvané „core“ vakcinácie, kam patria ochorenia, proti ktorým je v záujme zdravia zvieraťa a za súčasnej epidemiologickej situácie očkovanie absolútne nevyhnutné. V prípade psov typickým príkladom môže byť parvoviróza, psinka, infekčná hepatitída a leptospiróza a v prípade mačiek herpesviróza, kaliciviróza či panleukopenia.  Druhou skupinou sú voliteľne vakcinácie, ktorých význam je individuálne zvážiteľný podľa podmienok. Príkladom môže byť očkovanie proti tetanu, ktoré je pre psíka žijúceho v byte takmer zbytočné, ale pre psy, ktoré žijú napríklad na ranči s koňmi, môže byť život zachraňujúce. Ďalším príkladom môže byť vakcinácia proti kotercovému kašľu pred umiestnením zvieraťa do psieho hotela. Samostatnou skupinou je očkovanie proti besnote. Podľa súčasne platnej legislatívy je vlastník mäsožravých zvierat (v našich podmienkach hlavne psy, mačky a fretky) povinný zabezpečiť očkovanie zvieraťa proti besnote.

Preventívne vyšetrenia zahŕňajú vyšetrenie stolice na parazity, vyšetrenie krvi u geriatrických pacientov.

Dietetika – náuka o výžive je neoddeliteľnou súčasťou preventívnych a liečebných postupov pri veľkej skupine alimentárne a metabolicky podmienených ochorení.