Paraklinické vyšetrovacie metódy

Sú určené najmä na spresnenie údajov získaných anamnézou a klinickým vyšetrením a majú poskytnúť niektoré údaje, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie diagnózy a ďalší liečebný postup.

Laboratórne vyšetrenia

Na našom pracovisku disponujeme laboratórnymi analyzátormi umožňujúcimi získať výsledky vyšetrenia na počkanie, rádovo v priebehu niekoľkých desiatok minút. Hematologické vyšetrenie (vyšetrenie parametrov krvného obrazu, teda počtu jednotlivých populácií krviniek) a sérová biochémia (vyšetrenie hodnôt pečeňových enzýmov, obličkových markerov, hormónov v krvi a podobne) sú v dnešnej dobe absolútne nevyhnutnou súčasťou odborného vyšetrenia zvieraťa. Okrem toho priamo na pracovisku poskytujeme aj vyšetrenie moču, rozbor stolice (na prítomnosť parazitov) a mikroskopické vyšetrenie (či už sa jedná o bežné vyšetrenie kožných či ušných sterov, tak aj cytologické vyšetrenie punktátov telesných dutín či vzoriek získaných tenkoihlovou aspiráciou napríklad z rôznych tumorov a podobne).

Zobrazovacie metódy

Disponujeme röntgenologickým prístrojom s nepriamou digitalizáciou, vďaka ktorému dokážeme vyhodnotiť snímky pacientov rádovo v priebehu niekoľkých minút. To môže byť kľúčové pri akútnych stavoch, keď je zviera v priamom ohrození života a je nutné dospieť k diagnóze čo najskôr (napríklad pri auto úrazoch, ale aj pri edéme pľúc, pneumothoraxe a podobne).
Ultrasonografické vyšetrenie je nielen veľmi užitočnou diagnostickou metódou, ale často býva nevyhnutnou súčasťou aj samotnej terapeutickej intervencie. Okrem vyšetrenia orgánov dutiny brušnej či hrudnej nám pomáha napríklad pri odsávaní patologicky nahromadených tekutín z perikardu či hrudníka alebo pri presnej navigácii pri odbere cytologických vzoriek.
Obe vyšetrenia majú svoje limity, a preto naše pracovisko spolupracuje s referenčnými pracoviskami, ktoré disponujú ďalšími možnosťami vyšetrenia, ako MRI- magnetická rezonancia a CT = počítačová tomografia.

Endoskopické vyšetrenie

Endoskopické vyšetrenie umožňuje priamu vizualizáciu inak neprístupných tkanív a dutín pomocou kamerového systému. Sadu rigidných endoskopov využívame najčastejšie pri vyšetrení nosných dutín alebo vyberaní cudzích telies zo zvukovodu. Pomocou flexibilných endoskopov sa môžeme dostať do žalúdka alebo cez priedušnicu až hlboko do priedušiek.