Hospitalizácia

Naše pracovisko si zakladá na zaradení hospitalizácie do liečebného procesu nielen v prípadoch nevyhnutných a život ohrozujúcich ale aj v prípadoch kedy intenzívna hospitalizačná liečba a starostlivosť môže značne urýchliť dobu zotavenia ako aj výsledný efekt liečby. Mnohé ochorenia majú podstatne lepší outcome pri hospitalizačnej liečbe a preto sme na našej klinike posunuli hospitalizačnú liečbu na popredné miesto a neustále sa snažíme ju zlepšovať.

Hospitalizačné oddelenie

Disponujeme oddelenou hospitalizačným oddelením pre chirurgických a interných pacientov a oddeleným oddelením pre pacientov s infekčnými chorobami. V rámci oddelení dbáme na osobitosť mačacieho pacienta a exotické druhy zvierat.

Hospitalizačné boxy poskytujú pokoj a potrebnú izoláciu pacienta, zamedzujú očnému kontaktu medzi pacientami, čo je veľmi doležíte hlavne u mačacieho pacienta. Každý hospitalizačný box je vybavený infrakúrením, ktoré je najúčinnejšie z hľadiska tepelného komfortu pacienta, ale hlavne umožňuje rýchle a hlboké zohriatie pacienta pri podchladení.