Interná medicína

Čo je to interná medicína

Interná medicína je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá chorobami vnútorných organov. Podľa jednotlivých ústrojenstiev zahŕňa choroby dýchacieho, tráviaceho, kožného, srdcovocievneho, močového, pohlavného aparátu, ako aj ochorenia hormonálne podmienené. Súčasťou internej medicíny je diagnostika, liečba a prevencia týchto ochorení. Naše pracovisko prevádzkuje vlastné laboratórium, ktoré umožňuje diagnostiku týchto ochorení a tiež spolupracujeme s externými laboratóriami.