Exotická a Wild life medicína​

Spoločenské i exotické zvieratá

Spoločenské zvieratá to nie sú iba psy, mačky, ale aj menej „tradiční“ domáci miláčikovia. Exotické vtáctvo, plazy, drobné hlodavce, fretky či ešte vzácnejšie malé druhy opíc a dokonca zvieratá žijúce vo voľnej prírode sú častými návštevníkmi našej nemocnice. Donedávna neznáma oblasť veterinárnej medicíny dostala na našom pracovisku zelenú.

Rozsah veterinárnych služieb pre tieto zvieratá:

 • klinické vyšetrenie
 • sonografické vyšetrenie
 • röntgenologické vyšetrenie
 • endoskopické vyšetrenie ústnej dutiny u králikov a morčiat
 • dentálne ošetrenie -zbrúsenie, extrakcia zubov u králikov a morčiat
 • odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia/DNA
 • biochemické vyšetrenie krvi
 • hematologické vyšetrenie krvi
 • vyšetrenie krvi
 • vyšetrenie moču
 • koprologické vyšetrenie
 • preventívne a terapeutické chirurgické zákroky -sterilizácia, odstránenie nádorov, močových kameňov
 • chirurgia plazov- obstipácie, zadržané znášky, cudzie telesá, nádory
 • chirurgia tvrdých tkanív- osteosyntézy, amputácie
 • avitaminózy, metabolické ochorenia
 • poradenstvo v chove